Gửi Anh Xa Nhớ – BÍCH PHƯƠNG – thổi tone C (đô)

Cảm âm sáo trúc Gửi anh xa nhớ

– BÍCH PHƯƠNG. Sáng tác: TIÊN COOKIE
Anh xa nhớ anh có khoẻ không
Mi  Rê  Sol, Mi Mi Rê Mi Sol
Em lâu lắm ko viết thư tay
Mi Rê Mi Sol, Sol La Mi Mi
Đầu thư em chẳng biết nói gì
Sol La La Sol La Sol Mi
Ngoài câu em ở đây nhớ anh vơi đầy
Sol La La Sol La Đô2 La Sol Mi

Anh hãy cứ yên tâm công tác
Mi Rê Sol, Mi Mi Rê Mi Sol
Em da diết thuỷ chung một lòng
Sol Sol La, La Xi La Sol Mi

Ngày em nghĩ về anh thật nhiều
Sol La La Sol La Sol Mi
Để đêm đêm nằm mơ về anh
Sol La La Sol La Sol La Rê2
DK:
Anh đi hoài đường xa
Đô2 Đô2 La Sol La Đô2
Em vẫn chờ nơi ấy
Rê2 Rê2 Sol La Rê2
Yêu xa khó lắm Yêu xa nhớ lắm
Rê2 Rê2 Mi2 Mi2, Rê2 Rê2 Mi2 Mi2
Yêu xa cô đơn nhiều lắm
Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 La Rê2
Mong đến ngày gặp nhau.
Đô2 Đô2 La Sol La Đô2

Dẫu cách trở bao lâu
Rê2 Rê2 Sol La Rê2

Mua bao thuốc lá, mua dăm gói bánh
Rê2 Rê2 Mi2 Mi2, Rê2 Rê2 Mi2 Mi2

Anh sang thưa chuyện cùng em
Rê2 Đô2 Đô2 La Đô2 Rê2

Nghe anh
Đô2 Đô2….

Thổi sáo trúc Gửi anh xa nhớ  – Bích Phương cách khác

Anh xa nhớ anh có khoẻ không
La Son Do2, La La Son Do2
Em lâu lắm ko viết thư tay
La Son Do2, La Do2 La La
Đầu thư em chẳng biết nói gì
Do2 Re2 Re2 Do2 Re2… Do2 La
Ngoài câu em ở đây nhớ anh vơi đầy
Do2 Re2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 La
Anh hãy cứ yên tâm công tác
La Son Do2 La La Son Do2
Em da diết thuỷ chung một lòng
Do2 Do2 Re2… Re2 Re2 Do2 La
Ngày em nghĩ về anh thật nhiều
Do2 Re2 Re2 Do2 Re … Do La
Để đêm đêm nằm mơ về anh
Do2 Re2 Re2 Do2 Re2…Do2 Son2…
DK:
Anh đi hoài đường xa
Fa2 Fa2 Do2 Re2 Fa2
Em vẫn chờ nơi ấy
Son2 Son2 Do2 Re2 Son2
Yêu xa khó lắm Yêu xa nhớ lắm
Son2 Son2 La2 La2…Son2 Son2 La2 La2
Yêu xa cô đơn nhiều lắm
Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Re2 Son2….
Mong đến ngày gặp nhau
Fa2 Fa2 Do2 Re2 Fa2
Dẫu cách trở bao lâu
Son2 Son2 Do2 Re2 Son2
Mua bao thuốc lá, mua dăm gói bánh
Son2 Son2 La2 La2…Son2 Son2 La2 La2
Anh sang thưa chuyện cùng em nghe anh
Fa2 Fa2 Fa2 Re2 Fa2 Son2… Fa2 Fa2…

Related Posts

About The Author

Add Comment

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: