Vợ Người Ta – Phan Mạnh Quỳnh

Cảm âm bài Vợ Người Ta – Phan Mạnh Quỳnh

Tấm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng
Lá mì mì son mì, mì lá mì mì son mì
Lại một đám mừng ở trong làng
mì mì lá mì mì son mì
Ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang.
mí rê mí rê mí rê rê
Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng
mì mì lá mì mì son mì
Ai theo chân ai tới già trẻ đi cùng
la la la la si mi mi son mì
Nhiều ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cay
mì mì lá mì mì son mì, mì mì là đô rê
Giờ em đã là vợ người ta
đồ rê mí la la mi la
Áo trắng cô dâu cầm hoa
rê mí la la mì la
nhạc tung tóe thanh niên hòa ca
đồ rê mí la la mì la
Vài ba đứa lên lắc lư theo ấy là thành đám cưới em với người ta
đồ rê mí rê rê, mí rê rê , rề rê đô rê mí la la mì là
Anh biết do anh mà ra
rê mi la la mi la
Tình yêu ấy nay xa càng xa
đổ rê mi là là mi le
Buồn thay
là đô rê mi son la!

Cover bởi: BF VanPhong
Thể hiện: Zing MP3
Beat đăng bởi: Newtitan Vip
Thông tin: Tone

Related Posts

About The Author

Add Comment

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: