Cảm âm bài Xuân về trên bản Mèo (Sáo Mèo)

Xuân về trên bản Mèo (Sáo Mèo)

Lưu ý: Cảm âm cho Sáo Ngang bên dưới nhé!

Đô2 si đô2… si đô2…. mi đô) ( vuốt từ từ mi xuống đồ)
Mi fa son mi fa (si son si) son
Sòn…. đồ mi fa son mi fa son (si son si) mi đô
Đô2 si đô2…. si đô2 mi đồ, …. mi fa si ..son fa son
Fa mi fa, mi fa mi đô ….sòn
Sòn đô mi, fa mi fa mi đô (si son) ( si dập xuống sol)
(Son fa) son si son si son fa son
Sòn đô mi fa mi fa mi đô mi
(Mi fa) mi đô mi đô
Đô2 si đô2 si đô2 mi đô fa fa son si si son (fa son)
Sòn đô mi fa mi fa mi đô
si đô2 si son si
Son si son fa son
Fa son fa mi fa
Mi fa mi đô mi
Đô mi đô mi đô mi sòn đô mi fa son fa son si fa son si son (si đô2)
Đô2 si fa son mi đô fa son (si son si) son (fa son)
Sòn đô mi fa….mi fa mi đô (si đô2 )

ĐK Xuân Về Trên Bản Mông

(si đô2) (si đô2) (mi đô) đô
si đô2 si đô2 son (si son) fa son fa mi đô mi fa (fa son) (fa son) (fa son)
(si đô2) (si đô2) mi đô đô
si đô2 si đô2 son (si son) fa son fa mi đô mi son fa son si đô
Sòn sòn đô đô mi fa mi fa si son (fa son)
Sòn sòn đô đô mi fa mi fa mi đô đô
Sòn sòn đô đô mi fa mi fa si son (fa son)
Sòn sòn đô đô mi fa son si đô2 si đô2 si son si son si fa son fa son mi fa mi đô mi đô mi sòn đô mi fa son fa son si đô2 si đô2 mi đô đô
si đô2 si đô2 son (si son) fa son fa mi đô mi fa (fa son) (fa son) (fason)
si đô2 si đô2 mi đô đô
si đô2 si đô2 son (si son) fa son fa mi đô mi son fa son si đô
Sòn sòn đô đô mi fa mi fa si son (fa son)
Sòn sòn đô đô mi fa mi fa mi đô đô
Sòn sòn đô đô mi fa son si đô2…

Xuân Về Trên Bản Mèo (cảm âm trên Sáo Ngang – Bùi Công Thơm)

Lưu ý: các bạn xem thêm phần hướng dẫn chi tiết của anh Thơm trong phần “Cover, trình bày, beat và các hướng dẫn học thổi/ Các bài hướng dẫn thổi”.

La son la, son la là.
Do re mi do re son mi son. Mi. La do re mi do re mi son là.
La son la, son la là, do re son mi son mi mi, re do re.
Do re do la mi.
Mi la do re.
Do re do la son mi.
Re mi son.
Mi son mi re mi.
Mì la do re.
Do re do la do.
Re do la do la. La son la.
Son la la re re son son mi mi.
Mì la do re do re do la lá son mi son son.
Mi son mi re mi mi.
Re mi re do re re.
Do re do la do do.
La do la do la.
Do mi la do re mi re mi son re mi son mi la.
La son re mi do la re son son mi mi.
Mì la do re.
Do re do là laLa la là là.
La la mi mi.
Re mi re do la do re mi mi mi.
La la là là.
La la mi mi.
Re mi re do la do re mi re mi son la.
Mi mi la la do re do re mi mi.
Mì mì la la do re do re la la. Mi mi la la.
Do re do re mi mi.
Mì mì la la do re mi son la son la son mi son mi son re mi re mi do re do re la do la do mi la do re mi re mi son.
(Quay lại từ đầu đoạn nhanh)

Related Posts

About The Author

4 Comments

 1. nam
  07/04/2017
  • Tiêu Sầu
   07/04/2017
 2. Vu Nguyen
  05/01/2017
  • Tiêu Sầu
   06/01/2017

Add Comment

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: