Cảm âm bài Tây Vương Nữ Quốc

Cảm âm bài Tây Vương Nữ Quốc

Lưu ý: bản theo ký âm Quốc Tế bài Tây Vương Nữ Quốc (Nữ Nhi Tình) mình sẽ đặt ngay phía sau bản ký âm tiếng Việt (giành cho bạn nào quen đọc ký âm).

đồ rề pha . son lá mi rê đồ rê.
pha son lá đô2 rê2 phà son la si la .
là đô2 rê2 đô2 rê2,
rề fa sol lá son pha son
lá sib rê đồ, rề fa sol la sol rề fa

Điệp khúc:

đồ rê phá mi rê phá mí rế đồ
đồ rê phá mi rê phá mí rế đồ là, sol la
là đô2 rê2 đô2 rê2,
rề fa sol lá son pha son
lá sib rê đồ,
rề fa sol la sol rề fa

Bản ký âm dạng nốt cho cảm âm bên trên.

C` D` F, G A’ E D C` D
F G A’ C” D” F` G A B A
A` C” D” C” D”
D` F G A’ G F G
A’ B D C`, D` F G A G D` F

Điệp khúc:

C` D A’ E D F’ E’ D’ C`
C` D F’ E D F’ D’ C` A`, G A
A` C” D” C” D”
F` F G A’ G F G
A’ B D C`
D` F G A G D` F

Cảm âm tây vương nữ quốc

P/s: cho bạn nào tập theo beat Mão Mèo

đô rê fa sol la mi rê đô rê
fa sol lá đố rế fa sol la si la
la đô rê đô rê
rê lá sol fa sol sol la rê đô
rê mi fa sol rê fa

đô đô rê fa mi rê đô rê
đô đô rê fa mi rê đô la sol la
la đô rê đô rê
rê la sol fa sol sol la rê đô
rê mi fa sol rê fa…

đô rê fa sol la mi rê đô rê
fa sol la đố rế fa sol la si la
la đô rê đô rê
rê la sol fa sol sol la rê đô
rê mi fa sol rê fa

đô đô rê fa mi rê đô rê
đô đô rê fa mi rê đô la sol la
la đô rê đô rê
rê la sol fa sol sol la rê đô
rê mi fa sol rê fa..

đô đô rê fa mi rê đô rê
đô đô rê fa mi rê đô la sol la
la đô rê đô rê
rê la sol fa sol sol la rê đô
rê mi fa sol rê fa….

Bản ký âm dạng nốt cho cảm âm bên trên.

đang cập nhật…

Cảm âm tiêu Sáo bài Nữ Nhi Tình

Đồ Rê Fa, Sol La Mi Rê Đồ Rê
Fa Sol La, Đố Rế Fa Sol La Si La
La Đố Rế Đố Rế, Rề La Sol
Fa Sol La Đố Rê Đồ
Rê Mi Sol La Rê Fa

Đoạn điệp khúc Tây Vương Nữ Quốc (Nữ Nhi Tình)

Đố Đố Rế fá Mí Rế Đố Rế
Đố Đố Rế fá Mí Rế Đố La Sol La
La Đố Rế Đố Rế, Rề La Sol
Fa Sol La Đố Rê Đô
Rê Mi Sol La Rê Fa
(lặp lại hoặc phiêu theo ý bạn nếu bạn không dùng beat).

Bản ký âm dạng nốt cho cảm âm bên trên.

C` D F, G A E D C` D
F G A, C’ D’ F G A B A
A C’ D’ C’ D’, D` A G
F G A C’ D C`

Điệp khúc:

C’ C’ D’ F’ E’ D’ C’ D’
C’ C’ D’ F’ E’ D’ C’ A G A
A C’ D’ C’ D’, D` A G
F G A C’ D C
D E G A D F

Cover bởi: Mão Mèo
Thông tin: Cảm âm Tây vương nữ quốc ( Nữ Nhi Tình)
Cover bởi: Kim Tiểu Phương
Thông tin: Flute
Cover bởi: Mão Mèo – Văn Anh
Thông tin: Guitar & Sáo Trúc
Thể hiện: Đồng Lệ
Thông tin: Hoa Ngữ, Trung Quốc
Beat đăng bởi: Ngọc Mai
Thông tin: Tông C5
Beat đăng bởi: https://www.youtube.com/channel/UCgUooP2p_J_lRzvvto8rQZg
Thông tin: Tông La (A)
Hướng dẫn bởi: Mão Mèo

Related Posts

About The Author

16 Comments

 1. katalinna
  14/08/2016
  • Tiêu Sầu
   26/09/2016
 2. Đào Lý
  20/06/2016
  • Tiêu Sầu
   26/09/2016
 3. the
  15/06/2016
  • Tiêu Sầu
   26/09/2016
 4. Lợi
  06/11/2015
 5. Ja Hao
  31/08/2015
  • Tiêu Sầu
   31/08/2015
 6. Lạc Nhạn
  04/04/2015
  • Tiêu Sầu
   04/04/2015
 7. Hồng Sơn
  12/03/2015
  • Tiêu Sầu
   14/03/2015
 8. Vương
  18/01/2015
  • Tiêu Sầu
   21/01/2015

Add Comment

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: