Cảm âm bài Điệp Khúc Mùa Xuân

Cảm âm bài Điệp Khúc Mùa Xuân

m2 m2 d2 d2 si si l
Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng
l si d2 l si d2 l si
Chở tia nắng về trong ánh mùa sang
r2 r2 si si l l s#
Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng
s# l si s# l si m d2
người em yêu tìm quên trong cuộc sống
m2 m2 d2 d2 si si l
Bướm vẫn tung tăng bay la đà,
l si d2 l si d2 s2 f2
Mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha
f2 f2 r2 r2 d2 d2 si
Ánh mắt mơ trông nơi xa vời
d2 r2 m2 m2 s l
Chở mùa Xuân đến đem nguồn vui
m2 f2 f2 f2 r2 s2 f2 m2
Rừng Xuân ơi xin lặng gió heo may
d2 r2 r2 r2 si m2 r2 d2
Để chim muông quay về với muôn cây
m2 f2 f2 f2 r2 s2 f2 m2
Tình Xuân ơi xin dệt mối yêu thương
m2 sb2 sb2 sb2 d2 sb2 s2 lb2
từ bao nhiêu năm tình sầu muôn hướng
…m2 l2 l2 l2 m2 s2 f2,
Này gió hãy cuốn từng lá rơi
r2 s2 s2 s2 r2 f2 m2
Và nắng hãy chiếu màu thắm tươi
d2 f2 f2 f2 d2 r2 r2 r2
cùng những tiếng hát điệu nhạc
si d2 d2 d2 r2 si…
dâng chơi vơi để hồn ta say trong tiếng cười…​

Related Posts

About The Author

Add Comment

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: