Bài Cô Tấm Ngày Nay

Cảm âm bài Bài Cô Tấm Ngày Nay


Quê Hương chốn thanh bình có bầu trời xanh thắm xanh
.Đ’ Đ’ R’ Đ’ S LS F F S L S
.Đồng lúa thẳng cánh cò bay lấp lánh cánh diều mơ ước tuổi thơ
S M’ R’ M’R’ Đ’R’ S’ S’ F’ S’ R’ R’ M’R’ Đ’ R’.
Em ra chốn đô thành xa rời vòng taymẹ yêu
Đ’ Đ’ R’ Đ’ S LS F R F R S.
Từ nay giữa chốn phồn hoa xa rời cánh diều mơ ước hôm nào
S Đ’ Đ’R’ M’R’ Đ’R’ S’ S’ F’ S R’ R’ R’M’ R’ Đ’.
Xa cánh diều mơ ước tuổi thơ
S’ L’S’ F’ S’ L’S’ F’ S’.
Nhớ thương những lời mẹ ru những đêm trăng rằm sáng trong
.L’S’ F’ S’ Đ’ R’ M’, R’M’ R’ R’Đ’ LĐ’ R’M’ R.
Mơ ước thành cô Tấm ngày xưa. Sớm hôm không ngại gian khó.
S’ L’S’ F’ S’ L’S’ F’ S’. L’S’ F’ S’ Đ’ R’ M’
Tiếng chim oanh vàng thiết tha
R’M’ R’ R’Đ’ LĐ’ R’M’ R
Em ra chốn đô thành mong thành cô Tấm ngày nay
Đ’ Đ’ R’ Đ’ S LS F F S L S.
Từ nay giữa chốn phồn hoa lấp lánhcánh diều mơ ước hôm nào
S Đ’ Đ’R’ M’R’ Đ’R’ S’ S’ F’ S R’ R’ R’M’ R’ Đ’.

Related Posts

About The Author

%d bloggers like this: